Classic Lash Artist

Grundutbildnig 12 800 kr exkl. moms / 16 000 kr ink. moms

I utbildningen ingår

 • Kurslitteratur
 • Kursdokument
 • Inlogg till PB Sweden elevcentral
 • En yrkesguide av Maria Sundberg Stuxgren (240 sidor)
 • Härdplastutbildning & Intyg (giltigt i 5 år)
 • Säkerhetsdatablad på svenska
 • Startpaket till ett värde av 5000 kr
 • Yrkesutbildnings certificat från PB Sweden (vid godkända slutprov)

Utbildningens upplägg
Utbildningen är på totalt 6 dagar (4+1+1)


Kursstart
Dag 1 Härdplastutbildning
Dag 2 Teori
Dag 3 Praktik
Dag 4 Praktik

Återbesök
Dag 5 Eleven är välkommen tillbaka till skolan efter ett par veckor för att få feedback på plats. Då kan elev och lärare gå igenom det som eleven tycker är svårt praktiskt, öva på återbesök eller kanske gå igenom svåra delar av teorin. Det är en valfri dag, men den brukar ge eleven mycket hjälp på traven.

Slutprov
Dag 6 är det dags för slutprov. Slutprovet kan göras tidigast 6 veckor efter kursstart, och senast 6 månader efter kursstart. Eleven har möjlighet att göra provet senare till en kostnad*, dock aldrig senare än 12 mån från kursstart. Slutprovet är både teoretiskt och praktiskt. Vid kursstart får eleven grundlig genomgång av exakt hur slutprovet går till. Vid lyckat slutprov erhåller eleven Certificatet "Classic Lash Artist" från PB Sweden. Om eleven inte klarar slutprovet eller delar av slutprovet finns möjlighet till omprov enligt samma villkor som försenat prov. 

Utbildningen innehåller
Kontraindiktioner, hygien, franskunskap, anatomi, etik, ergonomi, företagande, säkerhetskrav, kundvård, skötsel, härdplastutbildning, produktkunskap, allergier, applicering, lashdesigns mm.

Förkunskaper & Förberedelser
Inga förkunskaper behövs, dock behöver du ha gjort en läkarundersökning och ha med dig ett tjänstbarhetsintyg för att vi ska utbilda dig. Utan detta intyg genomför vi inga kurser. I Örebro kan denna undersökning göras på Capio läsargruppen. Ta kontakt med företagshälsovården. Medtag anteckningsblock och penna. Under utbildningen behöver du dessutom 4 modeller att öva på. Vi ser det som en merit om du bokar in dessa själva, men kan även hjälpa till med att få tag på modeller.


* Teoriprov 400 kr exkl/500 kr ink. moms, praktiskt prov 800 kr exkl/1000 kr ink. moms

Volume Lash Artist

Grundutbildning volym (steg 1) 6 800 kr exkl. moms / 8 500 kr ink. moms

I utbildningen ingår

 • Kursdokument
 • inlogg till PB Sweden elevcentral
 • Säkerhetsdatablad på svenska
 • Produktinformation
 • Startpaket till ett värde av 4000 kr
 • Yrkesutbildnings certifikat från PB Sweden (vid godkända slutprov)

Utbildningens upplägg
Utbildningen är på totalt 3 dagar (2+1)

Kursstart
Dag 1 Teori och praktik
Dag 2 Praktik

Slutprov
Dag 3 är det dags för slutprov. Slutprovet kan göras tidigast 6 veckor efter kursstart, och senast 6 månader efter kursstart. Eleven har möjlighet att göra provet senare till en kostnad*, dock aldrig senare än 12 mån efter kursstart. Slutprovet är både teoretiskt och praktiskt. Vid kursstart får eleven grundlig genomgång av exakt hur slutprovet går till. Vid lyckat slutprov erhåller eleven Certifikatet "Volume Lash Artist" från PB Sweden. Om eleven inte klarar slutprovet eller delar av slutprovet finns möjlighet till omprov enligt samma villkor som försenat prov. 

Utbildningen innehåller
Kort repetition av Classic Lash Artist (för dom som inte gått vår utbildning) skillnader och grundläggande kunskap om volymtekniken. Vikttabeller, genomgång av olika plocktekniker, lashdesign etc.

Förkunskaper & Förberedelser
Utbildningen kräver att eleven är utbildad inom klassisk singel
Även tjänstbarhetsintyg är ett krav på denna utbildning, ta kontakt med capio läkargruppen eller företagshälsovården. Under utbildningen kommer du att behöva modeller, vi ser det som en merit att ta med egna modeller men kan även hjälpa till med det om det behövs.


* Teoriprov 400 kr exkl/500 kr ink. moms, praktiskt prov 800 kr exkl/1000 kr ink. moms

Volume Lash Artist Step 2

Avancerade plocktekniker och effektivare arbete 3 600 kr exkl/4 500 kr ink. moms

I Utbildningen ingår

 • Kursdokument
 • Säkerhetsdatablad
 • inlogg till PB Sweden elevcentral
 • Startpaket till ett värde av 2 500 kr
 • Yrkesutbildnings certificat från PB Sweden

Utbildningens upplägg och längd
Utbildningen är en teknikkurs och pågår under dag

Utbildningen innehåller
På kursen lär vi ut om avancerade plocktekniker och hur man effektiviserar sitt arbete, samt vilka hjälpmedel som finns. Kursen är en dag med teori, genomgång och praktisk övning. Vid dagens slut, och om eleven behärskat teknikerna erhåller eleven certifikatet "Volume Lash Stylist step 2" från PB Sweden. Om eleven behöver mer övning erhålls certifikatet efter ytterligare övning hemifrån.

Förkunskaper & Förberedelser
Utbildningen kräver att eleven är utbildad inom klassisk singel samt volymutbildad. Även tjänstbarhetsintyg är ett krav på denna utbildning, ta kontakt med capio läkargruppen eller företagshälsovården. Under utbildningen kommer du att behöva modeller, vi ser det som en merit att ta med egan modeller men kan även hjälpa till med det om det behövs.

Volume Lash Artist Step 3

Lagerbyggnad, design och färgfransar 3 600 kr exkl/4 500 kr ink. moms

I Utbildningen ingår

 • Kursdokument
 • Säkerhetsdatablad
 • Inlogg till PB Sweden elevcentral
 • Startpaket till ett värde av 2 500 kr
 • Yrkesutbildnings certificat från PB Sweden

Utbildningens upplägg och längd
Utbildningen är en teknikkurs och pågår under dag

Utbildningen innehåller
Information om lagerbyggnad, megavolym, lashdesigns samt färgfransar. Kursen är en dag med teori, genomgång och praktisk övning. Vid dagens slut, och om eleven behärskat teknikerna erhåller eleven certifikatet "Volume Lash Stylist step 3" från PB Sweden. Om eleven behöver mer övning erhålls certifikatet efter ytterligare övning hemifrån.

Förkunskaper & Förberedelser
Utbildningen kräver att eleven är utbildad inom klassisk singel samt volymutbildad, har god förmåga att plocka perfekta knippen och arbeta effektivt.  Även tjänstbarhetsintyg är ett krav på denna utbildning, ta kontakt med capio läkargruppen eller företagshälsovården. Under utbildningen kommer du att behöva modeller, vi ser det som en merit att ta med egan modeller men kan även hjälpa till med det om det behövs.

Klicka här för att komma till kursdatum!